Vyberte stránku

O festivalu Varhanní Vysočina

Cílem festivalu Varhanní Vysočina je představovat zajímavé varhany a místa Kraje Vysočina široké veřejnosti.

Na festivalu pravidelně vystupují zahraniční umělci a přední čeští interpreti, ale také mladí umělci, studenti uměleckých škol v České republice. Během koncertů se festival vydává do různých koutů Kraje Vysočina, kde se snaží prezentovat varhany všech stylových období. 

Festival vznikl v roce 2021 z iniciativy studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, varhaníků Alfreda Habermanna a Lukáše Dvořáka, kteří pocházejí z Vysočiny.

Pořadatelem festivalu je spolek Život pro varhany, který se kromě prezentace varhan a varhanní hudby zaměřuje také na získávání finančních prostředků na opravu varhan.