Vyberte stránku

Alfred Habermann

Alfred Habermann je studentem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze ve varhanní třídě prof. Jaroslava Tůmy.

V akademickém roce 2021/2022 studoval na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu ve třídě prof. Nathana Laubeho. V roce 2022 získal druhou cenu na mezinárodní varhanní soutěži v lotyšské Jurmale, v roce 2023 obdržel druhou cenu na soutěži Jana Křtitele Vaňhala a cenu poroty.

Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů, které absolvoval například u Wolfganga Zerera, Christopha Mantoux či Damiana Perettiho.

Vystoupil např. se Státní filharmonií Košice, na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodě, Vambeřicích, Terezíně, na Orlicko-Kladském varhanním festivalu nebo na festivalu Haydnovi hudební slavnosti a festivalu Bach for all.